Düşünüyorum Aylık Bülteni
dusunuyorumdergisi.com

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni’ni Haziran 2010’da yayımlamaya başladı. Başlangıcından bugüne kendini sürekli yenileyen ve farklı disiplinlerden görüşlere yer vermeye gayret eden bir yayın politikası güdüldü. Bültende yer alan makalelerin ana eksenini Kültür ve Toplumbilim oluşturuyor. Bununla birlikte felsefe, psikoloji, tasavvuf, yorumbilim, sanat, sembolizm, bilim ve teknoloji üzerine anı, deneme, derleme ve söyleşilere de yer veriliyor.

Düşünüyorum Dergisi

Düşünüyorum Dergisi her yıl ayrı bir temaya odaklanır. Felsefe, psikoloji, teoloji, sosyolojik, politika, ekonomi, kültür, sanat, edebiyat, müzik, sinema, tarih, mimari, teknoloji, mitoloji ve benzeri birçok konuyu bir araya getiren dergi, farklı bakış açılarının çeşitli disiplinlerden katkılarla ortaya konduğu zengin bir içeriğe sahiptir.

Burhan Oğuz
burhanoguz.com

Burhan Oğuz Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen kültür tarihçilerinden biridir. Ülkemize 30 bin sayfalık dev bir toplumbilim külliyatı bırakmış ve 2009’da İstanbul’da vefat etmiştir.

Kitapları antropoloji, toplumbilim, din, kültür, tarih, siyaset ile bu topraklara dair konuları içerir. Her bir konu başlığını en ince ayrıntısına kadar irdelemiş, Yahudi Kabalası’ndan Bektaşi geleneklerine, Talmud’tan kilise babalarına, ezoterik geleneklerden Sufi teşkilatlanmalarına kadar referans alınmamış neredeyse hiçbir konu bırakmamıştır. Gökyüzünün hareketlerinden astrolojiye, antropolojiden jeolojiye sanki dünyanın bütün kaynakları taranıp özeti çıkarılmış gibidir. Burhan Oğuz, bir yazar olmanın ötesinde, bilgi aşığı bir ansiklopedisttir. Anadolu Aydınlanma Vakfı olarak hocamızın kültür eserlerinin yanı sıra mesleki alanda yazdığı teknik eserlerini de araştırmacıların incelemelerine açtık.

Cavit Sunar
cavitsunar.com

Cavit Sunar,  ülkemizin akademik anlamda en yetkin ve kapsamlı tasavvuf felsefesi eserlerini vermiş profesörlerinden biridir. Sunar, İslâm ve diğer semavi dinlerin olduğu kadar Hinduizm ve Budizm gibi diğer dünya dinlerinin de özlerini tasavvufi boyutlarıyla okurlarına sunan titiz ve derin bir düşünürdür.

Tasavvufu ve tasavvuf felsefesini farklı derinliklerde incelerken, felsefede Antik Yunan’ın, Platon’un, Plotinos’un, Patristik felsefenin, Skolastiklerin ve felsefenin diğer tüm önemli basamaklarının tasavvufi boyutlarına temas ederek yepyeni, bütünüyle özgün eserler vermiştir.

Cavit Sunar’ın tüm eserlerini basma onuruna erişen Vakfımız, bu eserleri yeni bir web sitesi aracılığıyla tüm okurların erişimine açık hale getirmeyi hedeflemektedir.

İsmail Emre Kütüphanesi
ismailemre.net

İsmail Emre, 1900 yılında Adana’da doğmuş bir ozandır. Kendisinde tecelli eden aşk hâli kalbine doğanları Anadolunun sohbet geleneğinin diliyle yalın, duru, apaçık olarak söylemiştir.

İsmail Emre yaşadığı dönemin şartları nedeniyle okula gitmemiş, eğitim alamamıştır. Sonradan öğrendiği eski harfler sayesinde Yunus Emre, Niyazi Mısri divanları ile okumayı kendi kendine öğrenmiştir. Onun asıl eğitimi “mehtabı seyreder gibi” seyrettiği efendisi Halil Develioğlunun huzurunda olmuştur. Modern eğitimle ilgisiz, sohbetin zevkiyle, gözden göze sevgiyle alınan bu eğitim ile şekillenmiş, neticede aşk hâli “bilenin bilmeyene anlatamayacağı” bir surette tecelli etmiştir.

Bu hâl ile kalbine doğan ve kendisine rağmen ağızından dökülen sözlere doğuş adını vermiş, bu doğuşlar ve kendisine yöneltilen sorulara göre sohbet etmiştir.
Elimde değildir bu doğan Doğuş:
Çalışsan, tutulmaz gökte uçan kuş,
Söyler iken bilmem, kulağım duymaz,
Gözümü açarım, bakarım, doğmuş…

Prof. Dr. Annemaria Schimmel de, Emre‘nin doğuş haline şahit olmuş ve “Tasavvuf’ un Boyutları” adlı eserinde bu konuya değinmiştir. (Kırkambar Kitaplığı, sf. 381-382 çev. Yaşar Keçeci)

Âşık Yusuf Kemter
kemteryusuf.com/

Âşık Yusuf Kemter, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 1928’de dünyaya gelmiş bir halk ozanıdır. 1948’de, yirmili yaşlarındayken Erzincan’da gördüğü bir rüyadan sonra aşk yoluna düşer. Rüyasında bir saraya girdiğini, sarayın kapılarından duvarlarına her şeyin yeşil renkte olduğunu anlatır. Bir pencere aralığından kendisine yeşil bir tepside, yine yeşil renkteki fincanlar eşliğinde bembeyaz bir süt ikram edilir. Sütü yüzünde yeşil örtü bulunan birinin elinden alır ve içmeden önce kendisine başını yukarı kaldırarak içmesi yönünde bir uyarı gelir. Yusuf Kemter fincanı eline alır ve sütü, kendisine söylendiği doğrultuda içmek için ağzına götürür ancak, süt daha dudaklarına değmeden, “Allah” diye bağırarak uyanır. Rüyadan uyandığındaki ilk nutku şöyle olur:

Âlem-i mânâyı seyrân eyledim
Al yeşil giyinmiş bir güzel gördüm
Cihânı bezetmiş kendi nuruna
Beni mecnün eden bir güzel gördüm

Kadim Anadolu bilgeliğinin önemli bir örneğine tanık olduğumuz âşığın sohbet ve doğuşlarını hem kitaplaştırarak hem de bir web sitesinde toplayarak Anadolu kültür mirasına kazandırdık.