Hakkımızda

Anadolu Aydınlanma Vakfı, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı bir Sürekli Bilgi Topluluğu oluşturmayı görev edinir. Aydınlanmayı Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü doğrultusunda, farklı kültürler ve uygarlıklar bağlamında ve tarihsel sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak için 1996’da, İstanbul’da kurulmuştur.

Amacımız

Vakfımızın amacı Anadolu’nun kültürel yapısı içinde oluşan düşünce ve kavramların farklı boyutlarıyla anlaşılmasını ve diğer kültürlerde yer alan kavramlarla ilişkilerinin kurulmasını sağlamaktır. Böylece düşünce yönetiminin ve araçlarının tanımlı, işlevsel kılınması sağlanarak, bireyin ve toplumun kendisini yeniden üretebilmesine ve gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaya çalışılır.