Yıl Konuşmacılar İçerik
2020 Ömer Albayrak Hegel’de Tarih ve Gelenek
2020 Ömer Türker Çağdaş Dönemde Klasik Metafiziğin İmkanı
2020 Ferda Keskin Hükümranlıktan Neoliberalizme Türkiye’de Modernleşme
2020 Sezgi Durgun Gelenek ve Modernite Arasında Bir Portre: Nusret Hızır
2020 Saffet Murat Tura Modernite: Haset ve Arzu
2020 Kaan Ökten Heidegger ve Gelenek
2020 Bülent Gözkan Kant Ekseninde Üniversite Reformu ve Türkiye Yansımaları
2020 Güçlü Ateşoğlu, Kurtul Gülenç Hegel ve Marx’tan Frankfurt Okulu’na
2020 İbrahim Halil Üçer Modern Felsefe Tarihi Yazımı ve İslam Düşünce Geleneği
2020 Ahu Tunçel Önkal Neo-Liberal Toplumda Özne-Akıl ve Siyaset
2019 Ahmet Arslan İbn Rüşd ve Aziz Thomas’ta Akıl ve İman
2019 Kaan H. Ökten Varoluş Felsefesi
2019 Hilmi Yavuz Gelenek ve Modernlik Arasında İnsan
2019 İhsan Eliaçık Geleneksel İslam ve Modern İslam
2019 Doğan Göçmen Felsefede Gelenek, Deneyim ve Modernleşme
2019 Ahmet Arslan Gelenek ve Modernlik
2019 İhsan Fazlıoğlu Yol Bir Sürek Binbir: ‘Metafizik Çanak’ Açısından İki-Gelenek ile Bir-Modernite…
2019 Betül Çotuksöken Geleneksellik ve Modernlik Arasında İnsan
2019 Besim Dellaloğlu Gelenek ve Modernlik: Geçimsiz Bir İlişkinin Felsefesi
2019 Mustafa Erdoğan Gelenekten Modernlik Arasında İnsan Hakları
2019 Fatmagül Berktay Karanlık Zamanlarda Hannah Arendt ile Birlikte Düşünmek
2019 Oktay Taftalı Modern’den Postmodern’e Birey
2019 Tahsin Görgün Büyük Felsefe Gelenekleri: Alman, İngiliz, Fransız ve Türk Felsefe Gelenekleri Üzerine
2017 İzzet Erş Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği
2017 Turgut Özgüney Pagan Felsefesinden Örnekler ve Mitolojik Okumalar
2017 Esat Aslan Gelenekten Moderniteye Kur’an ve Felsefe
2016 Çiğdem Yalçın, Yard.Doç.Dr. Murray Gel-Mann ile Düzenden Karmaşıklığa
2016 Turgut Özgüney Plotinos Üzerine Okumalar
2015 Euripides – Bakkhalar Tiyatro Gösterimi
2015 Turgut Özgüney İskenderiyeli Philon
2015 Dücane Cündioğlu Bir Yordam Olarak Körleşme
2015 Gediz Akdeniz, Prof. Dr. Romanlarda Karmaşıklık
2015 İbrahim Alagöz, İzzet Erş Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe
2015 Ahmet Turgut Muhammedi Şuur ve Ahlak
2015 Turgut Özgüney Plotinos Üzerine Okumalar
2014 Mustafa Alagöz
2014 Ahmet Turgut
2014 Ahmet Muhaffel Egyptoloji
2014 Mustafa Alagöz Bilmek’ten Olma’ya
2014 Ahmet Turgut Seyyide Zeynep’le Aşkın Secdesi
2014 Ahmet Muhaffel Antik Mısır ve Hermes
2014 Okuma Tiyatrosu Euripides – Bakkhalar
2013 Betül Çötüksöken
2013 Ahmet İnam
2013 Haluk Berkmen
2013 Vatan Özgül
2013 Hulisi Akkanat
2013 Ayşe Acar
2013 Sadettin Demiray
2013 Vatan Özgül
2013 Doğan Bermek
2013 Bilgin Saydam
2013 Betül Çotuksöken Antropontoloji/İnsan-Varlık Bilgisi Açısından İnsan-Kültür İlişkileri
2013 Ahmet İnam, Prof.Dr. Ötekini Anlamak
2013 Haluk Berkmen Anlam Kaybına Uğrayan İnsan (Görsel Sunu)
2013 Vatan Özgül Gnostiklere Karşı İktidar Kültürü
2013 Turgut Özgüney Dostoyevski – Hayatı ve Eserleri
2013 Hulusi Akkanat Metafizik Açıdan Yabancılaşma Problemi
2013 Mustafa Alagöz Yaşamının ve Yolunun Sorumlusu İnsan
2013 Turgut Özgüney Nietzsche ve Balzac
2013 Ayşe Acar Atatürk İlkeleri
2013 Sadettin Demiray Beyin ve Düşünce
2013 Doğan Bermek Alevi İnanç Sistemi ve Ritüelleri
2013 Bilgin Saydam Yaratıcılık ve Yaradılış Mitleri
2012 Erol Deneç
2012 Meir Elhadad
2012 Mustafa Alagöz
2012 Konser
2012 Turgut Özgüney
2012 Dücane Cündioğlu
2012 İsmail Güleç
2012 Sibel A. Arkonaç
2012 Okuma Tiyatrosu Platon: Kratylos
2012 İzzet Ers – Deniz Demirdöven Burhan Oğuz’u anma programı
2012 Meir Elhadad Erol Deneç ile Fantastik Realizmin Sanat Dili
2012 Erol Deneç Meir Elhadad ile Language as the Production
2012 Ahmet Muhaffel Eski Mısır Sembolizması
2012 Konser AAV Korosu
2012 Turgut Özgüney Pythagoras – Epiktetos – Ammonius Saccas ve Ezoterik Felsefe
2012 Dücane Cündioğlu Kozmopolites
2012 İsmail Güleç, Doç.Dr. Kaç Nasreddin Hoca Var?
2012 Sibel A. Arkonaç, Prof.Dr. İstanbul Üniversitesi’nden Başlayan Bir Macera
2011 Turgay Üçal
2011 Bilgin Saydam
2011 İhsan Fazlıoğlu
2011 Ahmet Turgut
2011 Dilek Yarcan Joseph Campbell’a Göre Monomitlerin Yapısı Ve Odysseus
2011 Hulusi Akkanat Eros ve Psike İlişkisi
2011 Hulusi Akkanat Kahramanın Yolculuğuna İnisiyasyon Açısından Bakış
2011 Elif Ersoy Bir Halk Hikayesi Işığında Mitoloji – Tipoloji İlişkisi
2011 Gediz Akdeniz Evrenin İnstanton-Hiçlik Çözümlemesi
2011 Sadettin Demiray, Dr. Mitoloji ve Psikiyatri
2011 Haluk Berkmen, Doç. Dr. Kutsal İnançların Dünyaya Yayılışı
2011 Ahmet Yazman Göbeklitepe Film Gösterimi ve Söyleşi
2011 Turgay Üçal, Rev. Dr. Mesihi Kabala
2011 Bilgin Saydam, Prof. Dr. Deli Dumrul’un Bilinci
2011 İhsan Fazlıoğlu Dil: Anlatılan mı? Anlaşılan mı?
2011 Ahmet Turgut Edebiyatta Kutsalın Dili
2010 Songül Ersoy ve Sadi Yiğitbaş Konser
2010 Mehmet Ali Çalışkan Bulanık Mantık
2010 Divalda Franco
2010 İzzet Erş İbrani Mitleri ve Mitlerin Günümüze Olan Etkileri
2010 İhsan Fazlıoğlu İslam – Mitoloji
2010 Selin Erş Mitoloji, Mabed, Mimarlı
2010 Turgut Özgüney Ammonio Sakkas ve Yeni Platonculuk
2010 Tuncay Altuğ, Prof.Dr. Mitolojiden Günümüz Yaşantısına Yansımalar
2010 Film Gösterimi Joseph Campbell & Bill Moyers (Mitolojinin Gücü)
2010 Mustafa Alagöz İnsanın Dönüşümü: Olanaklar ve Engeller
2010 Azmi Varan, Doç. Dr. Prensler, Prensesler ve Kurbağalar
2010 Sadabat Türk Musikisi Korosu Dr. Abidin Gerçeker yönetiminde
2009 Erol Deran Kanun dinletisi ve sohbet
2008 Celil Refik Kaya Gitar dinletisi
2008 Ahmet Baydar İktidar ve Kader
2002 Nabi Yağcı
2002 Ahmet Kip Reklam Bilim Üzerine
2002 Tendu Meriç
2002 İsa Özgün
2002 Tendu Meriç
2002 Orhan Çekiç
2002 Ahmat Yüksel Özemre Tasavvuf
2001 Burhan Oğuz
2001 Metin Bobaroğlu, Arzu Cengil Kabballah
2000 Kemter Yusuf Dede Alevi Düşüncesi
1999 Metin Bobaroğlu Orta Çağ’da Bilgi Sorunu
1999 Metin Bobaroğlu Dilde Yenileşme Söyleşisi
1999 Cengiz Eren N.L.P.
1999 Mehmet Genç Dil Sorunu
1999 Kutay Akın Matematik II
1999 Mehmet Genç Descartes
1999 Tolga Timur, Ahmet Kandemir Dil Sorunu
1999 Sadettin Demiray Beyin Dili
1999 Betül Çötüksöken Kavramsal Dil
1999 Cengiz Erengil Kant-Hegel Terminolojisine Giriş
1999 Hayati Develi Dil, Kültür ve Toplum
1999 Tamer Ayan Merdiven Sembolizması
1999 Vakıf Çalışması Sanatta Kalıcılık
1999 Mahir Kaynak Türk Siyaseti
1999 Ahmet İnam Yöntem Sorunu
1999 Aliye Uzunatağan Tiyatro Dili
1998 Sunay Akın, Uğur Değirmencioğlu, Hulusi Akkanat, İhsan Seymenoğlu, Metin Bobaroğlu Eğitim Sorunu
1998 Ali İhsan Kasım Köy Enstitüleri
1998 Tiyatro Gösterimi Yunus Emre Gecesi
1998 Esin İnan, Prof. Dr. Yaşam Boyu Eğitim ve Öğretim
1998 Vecdi Aral, Prof. Dr. Eğitim Sorunu
1998 Ayla Oktay,Prof. Dr., Nevzat Aksoy Dünyada ve Türkiyede Eğitim Sorunu
1998 Günseli Malkoç, Prof. Yetişkin Eğitimi
1998 Metin Bobaroğlu Tasavvuf
1998 Erkan Oğur, İsmail Değirmenci Müzik Dinletisi
1998 Ömer Demircan
1997 Ekrem Ülkü, Derviş Erdoğmuş, Metin Bobaroğlu, Orhan Çekiç Laiklik ve Sekülerizm II
1997 Vakıf Çalışması Laiklik ve Sekülerizm Serbest Kürsü
1997 Sunay Akın Veşaire, Veşaire
1997 Metin Bobaroğlu Vakıf İçi Çalışma
1997 Metin Bobaroğlu Vakıf İçi Çalışma
1997 Levent Ersun Kent Kültürü
1997 Özlem Demir Kayıtlarımız ve Biz
1997 Metin Bobaroğlu Kadim Mısır ve Yahudilik
1997 Aydın Çubukçu Resim ve Felsefe
1997 Fatma Torun Reid Aile
1997 Sezai Sarıoğlu
1997 Ülker Onbaşlı Süperiletkenler Semineri
1997 Levent Ersun Antik Çağ “Karya”
1997 Berç Hovagimyan Kitab-ı Mukaddes İncelemesi
1997 Tamer Ayan Sevgi ve Hoşgörü
1997 Sinan Önen Tarih Yazımında Yöntem
1997 Fikri Tuna İslam Felsefesi
1997 Levent Ersun Aphrodisias’da Hüzün
1997 Haydar Kutlu Aydınlanma Sorunu
1997 Metin Bobaroğlu Sanat ve Semboller
1997 Doğu Perinçek Atatürk ve Din
1996 Fatma Torun Reid
1996 Orhan Çekiç Atatürk
1996 Kutay Akın Matematik I
1996 Sarper Özsan Müzik IV
1996 Ekrem Ülkü, Derviş Erdoğmuş, Metin Bobaroğlu, Orhan Çekiç Laiklik ve Sekülerizm I