Anadolu Aydınlanma Vakfı
AAV - YouTube Kanalı RSS Bizi Facebook'tan takip edin English
Simgesel Düşünme - Metin Bobaroğlu
Kadim Bilgelik
Us Düşün ve Ötesi 6
Us Düşün ve Ötesi 6
STOKTA VAR

Değerler Sorunu

Bu sayının yazılarına ulaşabilmek için buraya tıklayın.

sayfa: 312   |   boyut: 24 x 16 cm   |   basım: 1. basım 2001
isbn:
Modernizm -projesi gereği- insanı tarihinden, gelenek, görenek ve törel değerlerinden kopardı. Sanayileşme "büyük aile"yi parçaladı; anne baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile ortaya çıktı. Bu ise geçmişle gelecek arasındaki köprüyü yıktı, süreklilik kırıldı. Dede torun ilişkisinde sürekliliği koruyan ekin (kültür) bağı koptu.

Kadim bilgelikte değerler, insanın sahip olduklarıyla ölçülmüyordu. Mevlâ'na Celâleddin Rûmî'nin de belirttiği gibi sahip olma değil, 'olma' esastı: "Hamdım, piştim, oldum." Muhyiddin İhya da "Olmayan meyvaya el uzanmaz" demişti. Kadim bilgelikte hedef olgun insan (İnsan-ı Kâmil) yaşam süreci de "olgunlaşma süreci" olarak ele alınmıştı. Kadim bilgeliğin günümüz halkalarından biri olan İsmail Emre "Âdemi bilirler bir Âdem ile" diyerek bu hakikati bir kez daha vurgular.

designed by deniz demirdöven