Anadolu Aydınlanma Vakfı
AAV - YouTube Kanalı RSS Bizi Facebook'tan takip edin English
Simgesel Düşünme - Metin Bobaroğlu
Kadim Bilgelik
İslam Felsefesinin Yunan Kaynakları ve Kozalite Meselesi
İslam Felsefesinin Yunan Kaynakları ve Kozalite Meselesi
TÜKENDİ

Cavit SUNAR


sayfa: 200   |   boyut: 24 x 16 cm   |   basım: Ekim 2007
isbn: 9758586257
Her canlı varlığın ana fonksiyonu çevreye uymak ve onu etkisi altında bulundurmaktır. Ancak, bu uyma ve uydurma işi, insanlarda, bir bilim işi, sebepler arama ve düşünme işidir. Bu da cemiyetlerin gelişme derecelerine göre başka başka olup mistik düşünüş ve heyecanlardan başlayarak mantıkî düşünüşe doğru yükselir.

İlkel düşünüşte, olaylar, tabiat üstü ve ötesi hayalverisi sebeplere bağlanır ve gerek fizik gerekse metafizik, her çeşit bilim, heyecan davranışlarına dayanan kıymetlerde toplanır. İlkel düşünme, her çeşit heyecanlarla düşünmedir. Başka bir deyişle, o, düşünmez, fakat, heyecanlardaki esrarlı kıymeti yaşar. Yunan düşüncesi, ilk fizikçi filozoflarla, analizci ve tabiatçı bir yön almış; bütünlerle açıklama, yerini elemanlarla açıklamağa bırakmış; mantık denen bilim ve bilimler sınıflaması meydana getirmiş; gerek tabiat gerek insana ait bütün meseleler akıl denen ölçü ile ölçülmeğe ve çevreye akıl prensipleri çerçevesinde uymağa ve etki yapmağa başlanılmıştır.
cyklokapron cmi cyklokapron og alkohol cyklokapron dose
designed by deniz demirdöven