Anadolu Aydınlanma Vakfı
AAV - YouTube Kanalı RSS Bizi Facebook'tan takip edin English
Simgesel Düşünme - Metin Bobaroğlu
Kadim Bilgelik
Varlık Hakkında Ana Düşünceler
Varlık Hakkında Ana Düşünceler
STOKTA VAR

Cavit SUNAR


sayfa: 312   |   boyut: 24 x 16 cm   |   basım: 1. basım 2006
isbn: 9758586238
Kitabımızı bir iki cümle ile özetlemek istersek şöyle diyeceğiz: Felsefe kelimesi, Yunanca bir kelimedir ve hakikat sevgisi anlamına gelir. Bu kelimenin Şark'ta karşılığı (Hikmet) kelimesidir. Fakat, Felsefe kelimesi Şarkta da kullanılmıştır.

Felsefe, bütünlüğü ile âlemi kavrama faaliyetidir; bir hakikat araştırmasıdır.

Yunanda ilk defa Felsefe kelimesini kullanan Pythagoras'tır ve bu kelimeyi “Eşyanın Tabiatını Araştırma” anlamında kullanmıştır.

Felsefe kelimesi pratik bir bilgiden ayrı olmak üzere teorik bir bilgi anlamındadır. Yunan'da, eşya üzerinde pratik gayeler için, Felsefe kelimesinin karşıtı olarak, Teknik kelimesi kullanılmıştı.

Felsefe tarihinde, bir hakikat araştırma; bir bütünlüğü ile âlemi kavrama faaliyeti olarak tanımlanan felsefe, bizim şahsi görüşümüze göre, bir sanattır; bütünlüğü ile kâinat ve hakikati kavratacak olan düşünce sanatıdır. Böyle bir düşünceye sahip İnsan Yaratma sanatıdır. Kısaca, Felsefe, Sanatların sanatıdır.

designed by deniz demirdöven