Anadolu Aydınlanma Vakfı
AAV - YouTube Kanalı RSS Bizi Facebook'tan takip edin English
Simgesel Düşünme - Metin Bobaroğlu
Kadim Bilgelik
Mistisizmin Ana Hatları
Mistisizmin Ana Hatları
STOKTA VAR

Toplu Eserleri 6
Cavit SUNAR


sayfa: 160   |   boyut: 24 x 16 cm   |   basım: 1. basım 2005
isbn: 9758586157
Gerçek mistisizm teorik değil, pratiktir. Başka bir deyişle o, entelektin kavradığı değil, nefsin yaptığı bir şey, organik bir hayat vetiresidir.

Gerçek mistisizm, tamamiyle spiritüel bir aktivitedİr. Hedefi tamamen transandantaldır. Bu dünyanın görünüş dünyası ile mukayesesine hiç yol yoktur. Gerçek mistik, görünüş dünyasını hiçbir şekilde kâle almaz. O, fenomenal dünyada ve günlük işlerinde bile bütün dikkat ve ilgisini gerçek reelde, değişmez Bir'de toplar.

Gerçek mistisizm metodu ve işi aşktır. Mistiğin bütün dikkat ve ilgisini topladığı bu Bir, hem bütün bir realite hem de sevginin canlı ve şahsî objesidir.

Gerçek mistisizm bazı belirli tecrübeleri gerektirir. Mistiğin objesi mutlak ile birleşmedir. Bu canlı birleşme mistik yolun sonudur. Böyle canlı bir birleşmeye ulaşmada da sadece entelektüel realizasyon ile emosyonel isteklerin varlığı yetmez, insanda normal şuurun üstünde kuvve halinde mevcut olan bir şuur şeklinin de herhangi spiritüel ve psikolojik bir vetire ile hür bırakılması şarttır.

designed by deniz demirdöven