Anadolu Aydınlanma Vakfı
AAV - YouTube Kanalı RSS Bizi Facebook'tan takip edin English
Simgesel Düşünme - Metin Bobaroğlu
Kadim Bilgelik
Tasavvuf Tarihi
Tasavvuf Tarihi
STOKTA VAR

Toplu Eserleri 1
Cavit SUNAR


sayfa: 228   |   boyut: 24 x 16 cm   |   basım: 2. basım 2003
cyklokapron cmi cyklokapron dose cyklokapron dose

isbn: 9758586122
Örnekler ve açıklama notlarıyla işlenmiş Tasavvuf Tarihi isimli bu kitabın içeriği İslam tasavvufuyla sınırlı kalmayıp Hindu, Buddha, Tao, Hermes tasavvufu, Misterler ve Orphe dini, Pythagoras, Socrates, Platon, Aristotales, Yahudi tasavvufu, İslam tasavvufu ve eski Türklerin inançlarına kadar uzanmaktadır.

"Tasavvuf, insanı, Mutlak Yaratıcı'ya ve Mutlak Hürriyete kavuşturan bir Hikmet yolu, bir Vecd ve İstiğrak yoludur. Ezeliyeti ve Ebediyeti içeren bu yolun başı, insanı uyaran kalbi sezgi; sonu da her şeyi kaplayan İlahi Bilgi ve Sevgidir.

Allah'ın inayeti ile böyle bir yolculuğu başaranların Allah ile olan gönül maceraları da bu yolun muhteşem tarihini teşkil eder. Bu tarih, gereği gibi bilinmedikçe ve yaşanmadıkça böyle bir yolculuğa çıkılamaz, dolayısıyla da Gerçek İnsan olunamaz.

Gerçek İnsan olmak, her şey olmaktır."

designed by deniz demirdöven