Anadolu Aydınlanma Vakfı
AAV - YouTube Kanalı RSS Bizi Facebook'tan takip edin English
Simgesel Düşünme - Metin Bobaroğlu
Kadim Bilgelik
Us Düşün ve Ötesi 1
Us Düşün ve Ötesi 1
TÜKENDİ

Aydınlanma Sorunu

Bu sayının yazılarına ulaşabilmek için buraya tıklayın.

sayfa: 149   |   boyut: 24 x 16 cm   |   basım: 1. basım 1998
isbn:
Aydınlanma geleneği, merkeze İnsan Us'unu ve eylemini oturtarak sorun çözmeye yönelik bir çabanın tarihidir. Aydınlanmanın ereğinde ise, usa dayalı, bilimsel tutum içinde insancıl bir yaşam amaçlanmaktadır. Yaşamı günlük sığlığından ve kısır döngüsünden çıkarıp, engin, derin ve anlamlı kılmak, tek tek bireysel çabalardan çok örgütlü toplum içindeki bireylerin işi olacaktır.

Bilindiği üzere toplumumuz köklü bir sözel-düşün geleneğine sahiptir. Kırsal kesimde gelişmiş olan bu gelenek, ozanlar aracılığıyla nesilden nesile aktarılarak korunagelmiş ve Anadolu kültürünün tarihsel özünü oluşturmuştur. Ancak günümüzde hızlı ve çarpık kentleşme, eğitim sorunu vb. nedenler bu geleneğin nesiller arası bağlarını koparmaktadır. Bunun yanında, Cumhuriyet'le birlikte başlatılan aydınlanma, literatürde bitmiş, tamamlanmış bir olgu olarak tarihsel bir başarı biçiminde anılır olmuştur, üstelik tarihsel ve ekinsel köklerinden koparılmış olarak. Gerçekte aydınlanma tarihsel bir süreç içinde irdelenmesi gereken bir kimlik bilinci sorunudur ve bir evrensel olgudur ki, yerel ve geleneksel olanla evrensel olan arasındaki karşılıklı bağlar gösterilmediği sürece, uygarlık içindeki kimlik bilinci oluşamaz.

designed by deniz demirdöven